نماینده‌های معتاد و تزریقی در مجلس ـ نماینده محلات و دلیجان در مجلس افشا کرد

نماینده محلات و دلیجان در مجلس افشا کرد ـ نماینده‌های معتاد و تزریقی در مجلس!


آخوند سلیمی، عضو مجلس ارتجاع به وضعیت فضاحت‌بار مجلس نظام اعتراف کرد و گفت: در دوره‌های مجلس، نمایندهٔ معتاد و تزریقی داشتیم که آنها را از خیابان‌ها جمع می‌کردند و به مجلس می‌آوردند و تا پایان دوره هم عضو مجلس بودند!مطالب مرتبط


پخش تصویر چای ریختن مرد برای زن ممنوع!


آخوند سلیمی: در دوره‌های مجلس، نمایندهٔ معتاد و تزریقی داشتیم

لطفا به اشتراک بگذارید: