فرمان می‌دهم قیمت دلار پایین بیاید ـ اوج دجالیت و توهم رئیسی جلاد

اوج دجالیت و توهم رئیسی جلاد ـ فرمان می‌دهم قیمت دلار پایین بیاید


درپی افزایش روز گذشته قیمت دلار، سایتهای حکومتی امروز پنجشنبه ۸مهرماه از صعود مجدد قیمت دلار خبر دادند. بنا بر این گزارشها، قیمت دلار امروز ۲۸۴۵۰تومان گزارش‌شده که نسبت به دیروز ۱۵۰تومان افزایش نشان می‌دهد.(سایت بن بست ۸مهر)


بر اساس آخرین به‌روزرسانی داده‌های بانک جهانی در تیرماه ۱۴۰۰ مشاهده می‌شود که تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت جاری از ۴۴۵میلیارد دلار در سال۱۳۹۶ با ۵۷درصد کاهش به ۱۹۱میلیارد دلار در سال۱۳۹۹ رسیده است. هم‌چنین رتبه ایران به‌لحاظ GDP در میان کشورهای جهان از رتبه بیست و ششم اقتصاد جهان در سال۲۰۱۷ به رتبه پنجاهمین اقتصاد جهان در سال۲۰۲۰ سقوط کرده (روزنامه ستاره صبح۲۹ شهریور)مطالب مرتبط


نگاهی به بایدهای رئیسی جلاد ۶۷


افزایش مجدد قیمت دلار

لطفا به اشتراک بگذارید: