موشکاف ۱۸مهر۱۴۰۰ ـ خبیثی، این هفته هم سوار طیاره شد و رفت تو خط سفر درمانی و باید درمانی

خبیثی، این هفته هم سوار طیاره شد و رفت تو خط سفر درمانی و باید درمانی ـ موشکاف ۱۸مهر۱۴۰۰


موشکاف: یه سلام گرم و صمیمی تقدیم به همة شما دوستان قدیمی!هاهاهاها. ایشالا که چارستون بدنتون سالم باشه و درد و بلاتون بخوره تو ملاج دشمنتون که عظماس.هاهاهاها. عرضم به حضور انور عالی که یارو خبیثی، این هفته هم سوار طیاره شد و رفت تو خط سفر درمانی و باید درمانی.هاهاهاها. این بار تو بوشهر.هاهاهاها.

توسعه‌ای ست که باید نسبت به حوزه‌های گاز نفت و پتروشیمی به‌ویژه صنایع پایین دستی‌اش انجام بشه


وقتی نیروی کارآمدی در خود استان هست و آماده کار هست حتماً او در اولویت باید قرار بگیرد کار وقتی توانایی داره حتماً از او باید استفاده کرد


اینها باید سهم شان را نسبت به توسعه یافتگی استان حتماً بدهند


باید سهمی برای توسعه یافتگی استان


گزارشی را آقایون وزرا دادند نسبت به کارهایی که باید انجام بشه


یک میزانی از لوله گذاری که باید انجام بشه


موشکاف: هاهاهاها. اگه با این بایدا آبی به حوض عظما می‌افتاد که الانه اقیانوس بود.هاهاهاها.. از بایدای یارو ماست هم مایه نمی‌گیره، چه برسه به اینکه یه چیزی بخواد حل شه.هاهاهاها. حالا یه نمونة دیگه باید درمانی.هاهاهاها.

توسعه یافتگی در استان بوشهر نیازمند هم آب هست هم برق هست هم جاده‌های مو اصلاتی ست و هم کریدور راه‌آهن که باید سریعاً انجام بشه یعنی راه‌آهن بوشهر شیراز عسلویه باید تکمیل بشه کاری که انجام شده درصد کمی ست یعنی بین 20درصد تا 20 و چند درصد کار بیشتر انجام نگرفته و این قابل‌قبول نیست...

موشکاف: هاهاهاها. «وقاحت»چهار زانو و دست زیر چونه نشسته به یارو خبیثی نگاه می‌کنه. این بوشهری که یارو میگه هم آب میخواد و هم برق میخواد و هم جاده، رو دریای نفت و گازه و کلی هم کارخونة پتروشیمی داره که همه‌شونو عظی و سگ و سیله‌هاش هپلی هپو می‌کنن تا خرج تروریسمشونو در بیارن. ملاحظه بفرمایین که واسه مردم ایران «ایشالا درمانی» و «باید درمانی» واسه سگ و سیله‌هاشون وعدة مشخص، با تاریخ و زمان مشخص.هاهاهاا.مطالب مرتبط


موشکاف ۱۷مهر۱۴۰۰ ـ خبیثی از همین حالا باید به فکر بهانه درس حسابی واسه جاخالی دادن باشه


سفر درمانی و فوران خشم مردم

لطفا به اشتراک بگذارید: