موشکاف ۲۵مهر۱۴۰۰ ـ خبیثی تو آخرین دوره‌گردیش رفته بود استان فارس

خبیثی تو آخرین دوره‌گردیش رفته بود استان فارس ـ موشکاف ۲۵مهر۱۴۰۰


موشکاف: سلام به همة رفقا و دوستان با صفا و با مرام! دم همه تون گرم! ایشالا پاینده و سرزنده باشین.هاهاهاها. عرضم به حضورتون که یارو خبیثی تو آخرین دوره‌گردیش رفته بود استان فارس. یه دورهمی پایانی هم داشت و کلی وعده درمانی.هاهاهاها.


بیش از صد طرح مورد تصویب قرار گرفت که مراحل کارشناسیش گذرانده شده و در جلسه با حضور وزیران و مدیران عالی آن بخش‌ها مطرح شد و نهایتا توسط معاون اول رئیس جمهور تشکیل جلسه داده شد و این موارد قطعی شد.


هزاران میلیاردی که تصویب شده در این استان که قریب شش هزار میلیارد که تصویب شد
موشکاف: هاهاهاها. یارو خبیثی تو بودجة همین امسالش مونده. تو تورم، نه ابرتورم رتبة شیشم جهانو داره بعد اُرد شیش هزار میلیاردی هم میده.هاهاها. چاییدی! هاهاها. با این وعده‌ها ماست هم مایه نمی‌گیره. ملاحظه بفرمایین که صدای این یارو از استبل نظام هم دراومده.هاهاهاها.

انتقاد تند پزشکیان از سفرهای بدون پشتوانه رئیسی/ مصوبات این سفرها غیرعلمی است.
اگر قرار است وعده‌یی داده شود و مصوبه‌یی شکل بگیرد باید بیاید در بودجه وقتی در بودجه نمی‌آید یعنی پولی وجود ندارد و در نتیجه توقع ایجاد می‌کند که عدم اجرای آن هم نتیجه‌اش افزایش نارضایتی مردم خواهد بود.


موشکاف: هاهاهاها. داستان وعده‌های خبیثی داستان طرفه که نون نداشت، پیاز می‌خورد اشتهاش وا شه.هاهاهاها. حالا هم این یارو پزشکیان نگران اعتراضات بعد از این وعده‌هاست.هاهاهاها. این وسط به شیوه‌های درمانی آخوندی، باید اعتراف درمانیو هم اضافه کنیم.هاهاهاها.


تازه ما فهمیدیم چه بدبختی وجود داره تو مردم! برای یک ربع رفته بودم اما دوستان دیدند تصویرهایش هم هست حدود دو ساعت این مردم در جاهایی زندگی می‌کنند که من وقتم تمام شد بله واقعاً نمی‌خواهم جسارت کنم تعبیری کنم واقعاً قابل زندگی کردن نیست خانه‌ها همه مخروبه سقفها ریخته دیوارها ریخته نه پول دارند مرمت کنند نه می‌توانند بسازندمطالب مرتبط


موشکاف ۲۴مهر۱۴۰۰ ـ خبیثی تو هفتمین دوره گردی رفت شیراز که مثلاً یه آبی روی آتش مردم بریزه


رئیسی و سفرهای بی‌محتوا

لطفا به اشتراک بگذارید: