موشکاف ۳۰مهر۱۴۰۰ ـ خبیثی یه چاخانی کرد روزنامه‌های نظام هم واسش دست گرفتن

خبیثی یه چاخانی کرد روزنامه‌های نظام هم واسش دست گرفتن ـ موشکاف ۳۰مهر۱۴۰۰


موشکاف: سلام! به به! دوستان و رفقا! فداتون بشم! قوربون همه تون! ایام به کام!هاهاهاها. عرضم به حضورتون که یارو خبیثی تو روده‌درازیای تلویزیونیش یه چاخانی کرد که حتی روزنامه‌های نظام هم دست گرفتن.هاهاهاها. اول چاخانو داشته باشین.هاهاهاها.


در شهریور دوستان پیگیری کردند و به هر زحمتی بود تلاش کردند که بدون استقراض از بانک مرکزی ما بتوانیم پرداخت ها را داشته باشیم. این ماه هم در مهرماه همین کار خواهد شد، یعنی بدون استقراض از بانک مرکزی انشاءالله ما می‌توانیم هزینه‌ها را، حقوق و دستمزد و اینها که هزینه‌های دولت است، پرداخت بشود، ‌این اقدام اول بودم.


اقدام دوم مسأله بودجه ۱۴۰۱ است. ما این بودجه را باید بدون کسری ببندیم باید بودجه را واقعی ببندیم،


موشکاف: هاهاهاها. دقیقا کدوم پرداخت؟ اینهمه اعتراض به پرداخت نشدن حقوق ومعوقات پس چیه؟ هاهاهاها. حالا ملاحظه بفرمایین که روزنامة نظام چطوری گذاشته تو کاسه‌اش.هاهاهاها.


رئیس‌جمهور فرمودند لایحه بودجه ۱۴۰۱ بدون کسری خواهد بود. .. روشن نکردند ... حتی با چنین فرضی که هزینه‌ها ثابت مانده و افزایش پیدا نکرده، چگونه می‌شود که دولت روحانی یک‌سوم این هزینه‌ها را کسری داشت، اما دولت فعلی با کدام روش آن یک‌سوم کسری را توانسته است جور بکند تا نیاز به استقراض نباشد.

موشکاف: هاهاهاها. آخه اینم شد سوال؟ خب طرف خودش رئیس دزداس، خیلی خوب و قشنگ، برنامه ریزی کردن واسه دزدیای بعدی و دست کردن تو جیب مردم.هاهاهاها. یارو شیخ فری با بورس دست تو جیب مردم می‌کرد و با چاخان‌درمانی و وعده درمانی روزگار میگذروند، این یکی یه جور دیگه.هاهاهاها. اما آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت. هاهاهاها.


ایرانِ امروز بیش از هر زمان دیگری با اَبَرچالش‌هایی متنوع روبه‌رو است. موضوعاتی که هر یک به تنهایی بسیار فراتر از یک بحران، تکانه‌هایی جدی را در ساختار اجتماعی و به تبع آن نهاد حاکمیت به وجود می‌آورد.مطالب مرتبط


موشکاف ۲۸مهر۱۴۰۰ ـ خبیثی فهمید که کفگیر نظام خورده ته دیگ


سفر رئیس‌جمهور قتل‌عام به اردبیل؛ «مرگ بر رئیسی جلاد»، «مرگ برجلاد۶۷» و «رئیسی برو گمشو»

لطفا به اشتراک بگذارید: