موشکاف ۵آبان۱۴۰۰ ـ شاپالاقی که استاندار آذربایجان خورد تو تی‌وی‌ریش هم صداش پیچید

شاپالاقی که پاسداری که تازه استاندار آذربایجان شده خورد تو تی‌وی‌ریش هم صداش پیچید ـ موشکاف ۵آبان۱۴۰۰


موشکاف: سلام گرم و صمیمی تقدیم به‌ همة دوستان و یاران جدید و قدیمی! ایشالا که چارستون بدنتون سالم باشه و سرزنده و با نشاط باشین. هاهاهاها. عرض به حضورتون که سیلی‌یا به قول هموطنان آذربایجانی شاپالاقی که پاسداری که تازه استاندار آذربایجان شده خورد، چنان شترقی کرد که نه تنها تو فضای مجازی، بلکه تو تی‌وی‌ریش هم صداش پیچید و تن و بدن عظما رو به تکان و شکان انداخت هاهاهاها.


گوینده: سیلی که استاندار جدید آذربایجان شرقی در مراسم معارفه‌اش خورد و صدایی که در فضای مجازی پیچید
گزارشگر: صدای یک کشیده در فضای حقیقی امروز فضای مجازی را شوک زده کرد.
استاندار جدید آذربایجان شرقی در مراسم معارفه خود در حالی‌که خود را آماده سخنرانی می‌کرد به ناگهان با یک کشیده مواجه شد فیلمی که از این لحظه ثبت شد خیلی زود دست به‌دست شد.


موشکاف: هاهاهاها. مردم اونقده از این شاپالاق خوشحال بودن که واسه به اشتراک گذاشتنش سر از پا نمی‌شناختن.هاهاها. صدای شترق این شاپالاق هم تو رسانه های منطقه، و هم تو رسانه‌های بین‌المللی پیچید. هاهاهاها. اما ملاحظه بفرمایین واکنش مردم چی بوده.هاهاها.


واکنش‌های قابل تامل مردم به یک سیلی.
واکنش‌های مردم نسبت به این اتفاق بسیار خاص و قابل تامل است.برخی از کاربران این سیلی را سیلی مردم به مسئولین بی‌تدبیر و کم کار تعبیر کرده اند.
نشانه‌ای دیگر از منظر جامعه شناسی وجود دارد و آن افزایش خشم عمومی است که این خشم گاهی خود را به شکل خشونت و طغیان در رخداد‌های سال ۹۶و ۹۸نشان می‌دهد، گاهی در انفعال و عدم شرکت در انتخابات نمود پیدا می‌کند و گاهی هم استقبال از رخداد‌های اینگونه توسط مردم نشان‌دهنده خشم عمومی است.»


موشکاف:‌ هاهاهاها. حسن خوبی این قضیه اینه که هم اونی که زده پاسداره و هم اونی که خورده پاسداره، حا لا این سپاه به این درب و داغونی قراره رژیمو نگه داره؟! هاهاها. به یکی گفتن لرزونک بخور قوت داره! گفت اگه قوت داشت خودشون نیگر می‌‌داشت! نکتة جالب‌ دیگه اینکه یارو که خورده، گفته بخشیدم و شکایتی ندارم. معلومه که یه ریش گرویی درست و حسابی از یارو داره.هاهاهاها. حالا یه ریزه دیگه از واکنشای مردم.هاهاهاها.مطالب مرتبط


موشکاف ۴آبان۱۴۰۰ ـ عظمای فلک زده زده تو کار جمع و جور کردن بسیجیا و پاسدارای ریزشیه


طنین سیلی در شکاف بین حاکمان - مروری بر روزنامه‌های حکومتی

لطفا به اشتراک بگذارید: