دعوت اژه‌ای از دولتهای جهان: بیایید همه از حقوق‌بشر دفاع کنیم!

بیایید همه از حقوق‌بشر دفاع کنیم! ـ دعوت اژه‌ای از دولتهای جهان ـ ۲۰آبان۱۴۰۰


اژه‌ای، آخوند گوشخوار روز پنجشنبه ۶آبان در وحشت از تکرار قیام آبان، همراه با هیاتی از قضاییه جلادان به خوزستان سفر کرد. اژه‌ای با ترس و نگرانی موضوع امنیت را بعنوان اولویت این استان بیان کرد و سیستمهای اطلاعاتی، انتظامی، قضایی، اقتصادی و فرهنگی را در امنیت استان دخیل دانست و به آنها فراخوان داد.


رئیس قضاییه جلادان گفت: نکته بعدی که بنظرم باز اولویت است که اینها تأثیر متقابل دارد به همدیگه، بحث امنیت آرامش مردم است. خب اگر کشور آرام نباشه مردم آرام نباشند تولید هم نیست ثروت هم نیست، آرامش هم نیست. ناهنجاریها هم روز بروز بیشتر میشه حقیقتاً سیستم اطلاعاتی سیستم انتظامی دستگاه قضایی دستگاه اقتصادی دستگاه فرهنگی همه اینها در امنیت دخیل هستند. اینجور نیست که ما بیاییم بگوییم حتی دستگاه فرهنگی ما تو مسأله امنیت دخیل نیست. نخیر اونهم دخیل است. تا می‌گوییم امنیت بلافاصله ذهن ها متوجه میشه به اداره اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و احیاناً قوه قضاییه، درست است اینها در صف اول هستند مسئولیت بزرگ دارند.


وی افزود: پس مسأله امنیت و آرامش مردم، امنیت هم که می‌گوییم نه به‌معنای امنیت خاص که حتماً انفجار و ترور نباشه، اون که جای خودش، دزدی هم نباشه سرقت نباشه زورگیری نباشه مزاحمتهای اونچنانی در جامعه نباشه قتل نباشه خب اینها واقعاً جز مسایل اولویت دار است که همه جا باید بهش بپردازیم.


ولی تو این استان به‌نظر من اون گزارشاتی که من مطالعه کردم از صبح تا حالا با این صحبت‌هایی که از خود مردم شنیدیم این بنظرم میرسه که جز اولویت‌هاست که ما بایستی مسأله امنیت استاندار و همه و همه به مسأله امنیت و آرامش مردم باید برنامه داشته باشیم. توجه بکنیم همه با هم همراهی بکنیم یک دستگاه را فقط نخواهیم بفرستیم تو صحنه هر چی هست از نیروی انتظامی بخواهیم هر چی هست از سپاه بخواهیم هر چی هست از اداره اطلاعات بخواهیم. همه باید کاری بکنیم که به این امنیت کمک بکنیم...مطالب مرتبط


مرکز پژوهشهای مجلس هشدار داد: آستانه تحمل مردم در حال سر ریز شدن است!


آخوند اژه‌ای: بحث امنیت اولویت کشور است، همه سیستمها در امنیت دخیل هستند

لطفا به اشتراک بگذارید: