ایران :۱۰۰ روز کار در میدان ؛...رئیسی و دردهای بی‌درمان نظام ولایت فقیه!

۱۰۰ روز کار در میدان ؛...رئیسی و دردهای بی‌درمان نظام ولایت فقیه! ـ کار


حدود ۱۰۰روز از روی کار آمدن جلاد۶۷ به‌عنوان رئیس‌جمهور رژیم آخوندی می‌گذرد. ۱۰۰روز، یک بازهٔ زمانی است که به‌طور معمول، در دنیا عملکرد دولتی را که تازه روی کار آمده، ارزیابی می‌کنند و سمت و جهت‌گیری آن را می‌سنجند. بر همین اساس در رسانه‌ها و تریبونهای حکومتی، به‌خصوص در رسانه‌های باند مغلوب، برخی ارزیابی‌ها از صد روزهٔ دولت آخوند رئیسی مطرح شده است.


البته قصد ما در این مختصر، بررسی برنامه و عملکرد رئیسی نیست چرا که نه مجال آن هست و نه نیازی به‌آن وجود دارد؛ زیرا روی کار آمدن رئیسی جلاد، خود محصول و تجسم بی‌برنامگی و بی‌راه‌حلی مطلق ولی‌فقیه ارتجاع است وگرنه خامنه‌ای با این همه رسوایی و به‌قیمت حذف و جراحی بخش مهمی از رژیمش او را روی کار نمی‌آورد.


اگر بتوان از چیزی به‌عنوان برنامهٔ رئیسی صحبت کرد، برنامهٔ او در دو کلمه خلاصه می‌شود: غارت و سرکوب. یعنی غارت آخرین رمقهای اقتصادی مردم که قبلاً توسط دولت روحانی تا آخرین حد مکیده شده است و سرکوب، برای حفظ و ادامهٔ این غارت و البته این هر دو در بستری از فریبکاری و دروغ و دجالگری جریان دارد که آن را هم می‌توان در سفر درمانی‌های بیهوده و انشاءالله درمانی و باید درمانی و کلی‌گویی‌های پوچ و دم زدنهای بی‌محتوای رئیسی از عدالت و توسعه مشاهده کرد.مطالب مرتبط


رئیسی گفت: نظام پرداخت دستمزد باید بر اساس عدالت تنظیم شود!


صد روز کم است؟ ۴۳سال چطور؟

لطفا به اشتراک بگذارید: