سوئد دادگاه نسل‌کشی سال ۶۷: حمید نوری از بیخ منکر فتوای خمینی و اعدامها شد

حمید نوری از بیخ منکر فتوای خمینی و اعدامها شد ـ سوئد دادگاه نسل‌کشی سال ۶۷ ـ ۴آذر۱۴۰۰


دژخیم حمید نوری که تا دیروز هویتش را در دادیاری زندان با نام حمید عباسی انکار می‌کرد، در نخستین جلسه دادگاه سوئد پس از شهادت شاکیان پرونده در آلبانی گفت:


حمید نوری در دادگاه سوئد ـ ۲آذر۱۴۰۰


وارد دادیاری زندان شدم گفتن چی دوست داری اسمتو صدا کنیم گفتم به من بگید عباسی هر کس هر چی دوست داشت منو صدا می‌کرد ولی زندانیان منو به نام حمید عباسی بیشتر می‌شناختند


محمود رویایی ـ ۱۳۷۷


پاسدار حمید عباسی که اونهم معاون دادیار بود اونهم نقش خیلی فعالی داشت تو اون قتل‌عامها


دژخیم جنایتکار با اعلام سرسپردگی به قصاب اوین لاجوردی نشان داد تا کجا در شکنجه و کشتار مجاهدین بی‌تاب است


حمید نوری در دادگاه سوئد ـ ۲آذر ۱۴۰۰


وکیلهای من دیدند به سر من چی آمد به دادستان عزیز تهران شهید سیداسدالله لاجوردی جسارت شد


دژخیم جنایتکار اسدالله لاجوردی:


همین که محرز بشه در تظاهراتها شرکت کرده بلافاصله اعدامش خواهیم کرد و کوچکترین درنگی هم نخواهیم کرد هم‌چنان که روز گذشته کسانی که در تظاهرات ۲ یا ۳روز قبل شرکت کرده بودند اعدام کردیم


دژخیم نوری در وحشت از مجازات نسل‌کشی، ضمن عقده‌گشایی نسبت به مجاهدین، قتل‌عام زندانیان را تخیلی خواند:


یک داستان سرتاسر تخیلی، خیالی، توهمی و پوشالی، دروغی، غیرواقعی، ساختگی، جعلی و غیرمستند به‌نام کشتار۶۷ و یا قتل‌عام زندانیان سیاسی


حسینعلی منتظری در دیدار با هیأت مرگ ـ ۲۴مرداد۱۳۶۷


این‌گونه قتل‌عام بدون محاکمه آن هم نسبت به زندانی و اسیر (اسیر شماست دیگه) قطعاً در درازمدت به‌نفع آنهاست و دنیا ما را محکوم می‌کند و آنان را بیشتر به مبارزه مسلحانه تشویق می‌کند.مطالب مرتبط


بعد از مرگش رخ داد: تجلیل یکدست رسانه‌های آخوندی از اردشیر زاهدی


جنبش دادخواهی ـ دادگاه نوری و تسویه نهایی...

لطفا به اشتراک بگذارید: