علم‌الهدی گفت: به جای اعتراض به خدا، نماز باران بخوانید!

به جای اعتراض به خدا، نماز باران بخوانید! ـ علم‌الهدی گفت ـ ۶آذر۱۴۰۰


آخوند علم‌الهدی، امام جمعهٔ خامنه‌ای در مشهد و پدر زن رئیسی جلاد، نسبت به وحشت از اقدامات دشمن و «تحریک مردم» به قیام و خیزش، ابراز وحشت کرد.


علم‌الهدی در نمایش جمعه ۵ آذر گفت: «دارند فعالیت می‌کنند و ایجاد محتوا می‌کنند برای سرکوبی این نظام به وسیله تحریک مردم در داخل کشور و داخل نظام. اینها دارند کار می‌کنند خوب در یک هم‌چنین موقعیتی این تهاجم و حمله‌یی که به طرف نظام برای این‌که نظام را از داخل بپوسانند نظام را از داخل تهی کنند....


با این جور که دشمن داره به ما حمله می‌کنه از داخل می‌خواهد ما را تهی کند از داخل بزنه با یک سلسله مسایلی که در داخل جامعه ما به‌وجود میاد دشمن سوژه پیدا می‌کند با یک جنگ نرم یک بحران داخلی به‌وجود بیاورد. ». .مطالب مرتبط


سوئد ـ دادگاه نسل کشی سال ۶۷: تاریخ سخن می‌گوید


آخوند علم‌الهدی: این جور که دشمن به ما حمله می‌کند، می‌خواهد از داخل ما را تهی کند

لطفا به اشتراک بگذارید: