ستاره صبح : درخواست رئیس سازمان برنامه و بودجه از ملت درباره مشکلات کشور؛ دو سال تحمل کنید!

درخواست رئیس سازمان برنامه و بودجه از ملت درباره مشکلات کشور؛ دو سال تحمل کنید! ـ ستاره صبح


دولت جلادان پس از مدتها زمینه‌سازی در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی، این ارز را در بودجه سال۱۴۰۱ حذف کرد. که این تنگنای معیشتی بیشتری را برای مردم به‌دنبال خواهد داشت


در زمینه آثار تورم‌زای حذف این ارز روزنامه حکومتی مستقل ۲۲آذر۱۴۰۰ نوشت: « آثار تورم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر روی قشر ضعیف جامعه خواهد بود و اقشار ضعیف جامعه بیشترین آسیب را خواهند دید. حذف ارز ۴۲۰۰تومانی تورم و شوک اولیه خواهد داشت که این شوک اولیه تمام اقشار را تحت فشار قرار می‌دهد».


در حالی ارز ۴۲۰۰تومانی در بودجه حذف شده که بودجه صدا و سیمای دروغ‌پراکنی آخوندی به ۵هزار و ۲۸۹میلیارد تومان افزایش پیدا کرده، بنابراین بودجه آن‌که در سال جاری ۳هزار و ۳۸۴میلیارد تومان بود برای سال آینده رشد ۵۶درصدی دارد.


دولت آخوند رئیسی جلاد تنها بودجه صدا و سیمای آخوندی را افزایش نداده، بلکه بودجه سرکوب و به‌اصطلاح «تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی» را مانند سالهای قبل افزایش داده است.مطالب مرتبط


ستاره صبح : سخنرانی رئیسی در سازمان ملل، پایین تر از حد متوسط بود؛…شروع کلاس مرور برای رئیسی!


لطفا به اشتراک بگذارید: