در بیش از ۲۰۰ شهر و روستا: معلمین درس خیزش دادند!

معلمین درس خیزش دادند! ـ در بیش از ۲۰۰ شهر و روستا ـ ۲۵آذر۱۴۰۰


تجمع اعتراضی فرهنگیان و معلمان کرمانشاه ـ ۱۱آذر:


معلم زندانی آزاد باید گردد


تجمع اعتراضی فرهنگیان و معلمان رشت ـ ۱۱آذر:


معلم زندانی آزاد باید گردد - معلم زندانی آزاد باید گردد


یکی از معلمان معترض در تهران ـ ۱۱آذر


گرفتن ما خواهش و التماس نداره، ما داریم و نداریم یک بدنی یا جسم و جان ناقابل همین! دیگه هیچی غیر از این نداریم که!


فرهنگیان قزوین ضمن خروش علیه ظلم و بی‌عدالتی، به نظام تبعیض در رتبه‌بندی معلمان اعتراض کردند


یک هم‌وطن: اعتراض همکاران به بی‌عدالتی در حق معلمان. مرگ بر بی‌عدالتی از اون بالا تا پایین


تجمع اعتراضی فرهنگیان و معلمان قزوین ـ ۱۱آذر: اجرای رتبه‌بندی ـ بدون رتبه‌بندی


فرهنگیان استان گلستان با پوشاندن یک چشم خود، با قیام‌آفرینان مجروح اصفهانی اعلام همبستگی کردند.


تجمع اعتراضی فرهنگیان و معلمان در تبریز ـ ۱۱آذر:


معیشت، منزلت، سلامت حق مسلم ماست


معلم می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد


در قم جمعیت عظیمی از فرهنگیان با شعار علیه مجلس خامنه‌ای و دولت رئیسی جلاد به میدان آمدند


تجمع اعتراضی فرهنگیان و معلمان قم ـ ۱۱آذر


خبرنگار سیمای آزادی: تحصن سراسری فرهنگیان استان قم در اداره آموزش و پرورش کل پنجشنبه ۱۱آذرماه:


مجلس خیانت نکن ـ دولت حمایت نکن / مجلس خیانت نکن ـ دولت حمایت نکن


این صدای پیوند معلمان و سایر اقشار میهن با کشاورزان اصفهان و همراهی با خیل گرسنگان است که ارکان نظام ظالمان را می‌لرزاند


تجمع اعتراضی فرهنگیان و معلمان شیراز ـ ۱۱آذر


همراه شو عزیز، همراه شو عزیز


تنها نمان به در ـ کین درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی‌شود


دشوار زندگی هرگز برای ما -


این رزم مشترک آسان نمی‌شودمطالب مرتبط


تفسیر مطبوعات حکومتی از بودجه ۱۴۰۱: بودجه رکود، بودجه ریاضتی، بودجه تورمی


رخداد ـ معلمان ـ فریاد رزم مشترک!

لطفا به اشتراک بگذارید: