توسعه ایرانی: مبنای محاسبه خط فقر در ایران اعلام شد؛..وقتی معاون«رفاه»وزارتخانه ذیربط مبنا تعیین میکند!

مبنای محاسبه خط فقر در ایران اعلام شد؛..وقتی معاون«رفاه»وزارتخانه ذیربط مبنا تعیین میکند! ـ توسعه ایرانی


مرتضی افقه اقتصاددان حکومتی نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی هشدار داد.


مرتضی افقه عضو هیأت علمی دانشگاه اهواز با ابراز نگرانی از عواقب حذف ارز ۴۲۰۰تومانی گفت: «در شرایط فعلی حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و هر گونه اقدامی که افزایش قیمتها را به‌دنبال داشته باشد، به صلاح کشور نیست».


اقتصاددان حکومتی هم‌چنین نوشت: «طبق آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رژیم حدود ۶۰میلیون نفر مشمول دریافت کمکهای حمایتی دولت می‌شوند و به این معنی است که ۶۰میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند».(خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۲دیماه)مطالب مرتبط


توسعه ایرانی:۴۸ ساعت آینده حیاتی است؛مذاکرات هسته ای وین همچنان ادامه دارد!


۶۰میلیون نفر زیر خط فقر هستند

لطفا به اشتراک بگذارید: