موشکاف ۲۷دی۱۴۰۰ ـ  سلام گرم و صمیمی تقدیم به همه شما همیاران سیمای آزادی

سلام گرم و صمیمی تقدیم به همه شما همیاران سیمای آزادی که عطر گلریزانتون همه جا رو گرفته ـ موشکاف ۲۷دی۱۴۰۰


موشکاف: سلام! یه سلام گرم و صمیمی هم تقدیم به همة شما همیاران سیمای آزادی که عطر گلریزانتون همه جا رو گرفته.هاهاهاها. بندة موشکاف که واقعا شرمندة شمام! به ویژه شرمندة اونایی که بنده‌نوازی کردن و این کوچیکترینو مورد محبت خودشون قرار دادن هاهاهاها. اما چه کنم که وقت تنگه و خوشبختانه دردها وبدبختیای نظام زیاد! هاهاهاها. با اجازه‌تون میرم سراغ یکی از دردای بی‌درمون عظما!هاهاهاها.


احمد وحیدی - وزیر کشور رژیم – ۲۶ دی:‌ یکی از فوری‌ترین مشکلاتی که آسیب های اجتماعی پدید می‌آورد این‌که هویتها را دچار خدشه می‌کند جامعه بی‌هویت جامعه بی‌هنجار و بدون حاکمیت یک رفتار صحیح بسیار خطرناک است! هر اتفاقی در چنین جامعه می‌تواند به‌راحتی بیفتد!


موشکاف: هاهاهاها. اولندش که ای پاسدار بی‌سر و پا بی‌هویت خودتی و اون عظمات! دومندش یارو روش نشده بگه اون اتفاقی که قراره بیفته قیامه و در نهایت رپ‌ت‌پتو شدن نظام.هاهاهاها. حالا معاونشو داشته باشین که یه کم روی قضیه رو باز کرده!هاهاهاها.

تقی رستم وندی - معاون وزیر کشور رژیم – ۲۶ دی:‌ میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور هست و متأسفانه در حال افزایش هست
شاخص میل به اعتراض
حالا اگر کسی میل به اعتراضش به این شکل بروز کند که به کف خیابان بیاید یا اعتراضات شدیدتری را بخواهد انجام بدهد حتماً باید از نظر جامعه‌شناسی سیاسی توجه جدی داشته باشیم که این اعتراض می‌تواند در قالب رفتارهای هنجارشکنانه یا کجروی خودش را نشان بدهد

بحث تاب آوری هم نشان می‌دهد که ظرف سالیان اخیر با افزایش فشار اقتصادی و معیشتی تاب‌آوری مردم کاهش پیدا کرده
گرایش به الگوهایی در حکمرانی که می‌توانیم از آن به حکومت غیر دینی تعبیر بکنیم بسیار خطرناک و در حقیقت زنگ خطر را به صدا در بیاورد


موشکاف: هاهاهاها. خدا بده برکت! میل به تغییرات اساسی و اعتراضات کف خیابون و کاهش تاب‌آوری مردم و تغییر الگوی حکمرانی!هاهاهاها. خلاصه‌اش میشه رپ‌ت‌پتویینا!هاهاهاها. یارو واسه همین زنگ خطرو به صدا درمیاره!هاهاهاها. اما این هشدارا یکی دو تا نیست که! حالا یه زنگ خطر دیگه رو بشنوین! هاهاهاها.مطالب مرتبط


موشکاف ۲۶دی۱۴۰۰ ـ  جمالتونو گل بارون که تو گلریزان همیاری گل کاشتین


گزیده‌ای از گلریزان همیاری با سیمای آزادی - سیمای آزادی پیام‌رسان کانون‌های شورشی

لطفا به اشتراک بگذارید: