مردم سالاری: حواشی پررنگتر از متن سفر رئیسی به مسکو،...سفری پرفضیحت و شکست‌خورده!

حواشی پررنگتر از متن سفر رئیسی به مسکو،...سفری پرفضیحت و شکست‌خورده! ـ مردم سالاری


روزنامه حکومتی همدلی روز شنبه ۲بهمن درباره نتایج سفر شکست‌خورده رئیسی جلاد به مسکو نوشت: این سفر به‌جز دیدار با پوتین و چند دیدار تشریفاتی، حضور در دانشگاه ملی و مجلس دومای روسیه نتیجه دیگری نداشت و هیچ قرارداد یا تفاهم‌نامه همکاری اقتصادی و منطقه‌یی و یا توافقی از این سفر اعلام نشد... . عدم وجود ‎پرچم ایران در مراسم استقبال و مذاکره افتخار است؟ ‎یا فاصله پنج‌متری بین رؤسای جمهور.


قرار بود قرارداد اقتصادی بین دو طرف منعقد شود چرا هیچ سند و تصویری از آن منتشر نگردید؟


این روزنامه حکومتی هم‌چنین می‌نویسد: استقبال از رئیسی که در شرایط بسیار حساسی هم صورت گرفته است، نشان نمی‌دهد که ارزش‌هایی مورد تأکید مقامات عالی نظام بوده، موردتوجه قرار گرفته باشد.


روزنامه حکومتی مردم‌سالاری نیز نوشت: د‌ر سفر حسن روحانی، پوتین به استقبال از او آمد‌ه بود‌ اما رئیسی بد‌ون هیچ استقبالی وارد‌ کاخ کرملین شد‌. این موضوع، یاد‌آور سفر قالیباف به مسکو بود‌ که نه تنها هیچ استقبالی از او به‌عمل نیامد‌، بلکه پوتین نیز با او د‌ید‌ار نکرد‌...


انتشار تصاویر د‌ید‌ار پوتین و رئیسی شگفتی بیشتری ایجاد‌ کرد‌. این د‌ید‌ار د‌ر یک میز غیرمعمول و بزرگ، و با فاصله زیاد‌ رئیسی و پوتین از یکد‌یگر و د‌ر حالیکه خبری از پرچم د‌و کشور هم نبود‌ انجام گرفت؛ گویی یک د‌ید‌ار غیررسمی د‌ر حال انجام است. مروری بر تصاویر سایر د‌ید‌ارهای پوتین د‌ر د‌وران کرونا از جمله د‌ید‌ار او با آنگلا مرکل د‌ر تابستان امسال نشان می‌د‌هد‌ حتی د‌ر د‌وران کرونا هم تشریفات عاد‌ی د‌ید‌ارها رعایت شد‌ه است.مطالب مرتبط


مردم سالاری: حکم نوید‌ افکاری اجرا شد؛شقاوت خامنه‌ ای و انزجارجهانی !


ادامه کشمکش در درون رژیم پس از سفر پرفضیحت و شکست‌خورده رئیسی جلاد به مسکو

لطفا به اشتراک بگذارید: