از ۳ یا ۴ مدال‌آور المپیادی که در ایران مانده‌اند دو نفرشان در زندان هستند!

از ۳ یا ۴ مدال‌آور المپیادی که در ایران مانده‌اند دو نفرشان در زندان هستند! ـ ۷بهمن۱۴۰۰
چکیدهٔ این فاجعهٔ ملی که محصول ۴۳سال سرکوب و غارت و انحصارطلبیِ عقیدتی و تمامیت‌خواهیِ سیاسیِ نظام ملایان است، در مقایسهٔ دو عدد خلاصه می‌شود. به ناقوس این فاجعهٔ خیانت‌بار دقت کنید:
«بچه‌هایی که مدال می‌گیرند، به‌خاطر کم توجهی‌های موجود در کشور به فکر مهاجرت می‌افتند. ۸۶مدال‌دار المپیادی داشتیم که از این میان ۸۲ تا ۸۳نفرشان مهاجرت کرده‌اند»! (صفدر زارع حسین‌آبادی دبیرکل انجمن استعدادهای برتر ایران در مصاحبه با سایت حکومتی رکنا، ۳بهمن ۱۴۰۰)
اکنون از پس سال‌ها مهاجرت و فرار مغزها از ایران آخوندزده که همواره نمودار آن در فرازی تند رو به صعود است، به‌جاست به ۴۲سال قبل برویم تا پله‌های نخستین و بنیادهای شکل‌گیری مهاجرت و فرار مغزها از ایران را یاد آوریم. این یادآوری، معرف خوبی در وصف گوشه‌یی از خیانت خمینی در مصادرهٔ «آزادی» به‌عنوان آرمان سیاسیِ قیام سال۵۷ به نفع صدارت آخوندسالار است. در این یادآوری به دو یادداشت کوتاه اکتفا می‌شود.
مطالب مرتبط
دبیرکل انجمن استعدادهای برتر ایران فاش کرد: ۸۲ نفر از ۸۶ مدال‌آور المپیادی مهاجرت کردند
آزادترین کشور فرار مغزها و شاهراه مهاجرت!
لطفا به اشتراک بگذارید: