رسالت: صدای جاودانه انقلاب؛ ..مرگ بر دیکتاتور، زنده باد آزادی!

صدای جاودانه انقلاب؛ ..مرگ بر دیکتاتور، زنده باد آزادی! ـ رسالت
موج اعتراضات و خروش مردم که در نهایت به قیام ۲۲بهمن منجر شد، پژواک جنبشی بود که از سال ۱۳۴۴به بعد در جامعه ایران نطفه بست. در آن زمان به‌ویژه بعد از سرکوبی مردم در قیام ۱۵خرداد ۴۲، تقریباً تمام کسانی که در گذشته دستی در مبارزات رفرمیستی داشتند به این باور رسیده بودند که هیچ راهی برای مبارزه با دیکتاتوری سلطنتی شاه وجود ندارد. اما پیشتازان خلق، راهی برای خروج از این بن‌بست جستند. سازمان مجاهدین در سال ۱۳۴۴توسط محمد حنیف‌نژاد و یارانش تأسیس شده بود، و همچنین در سالهای بعد نیز سازمان چریکهای فدایی خلق (آن زمان) مبارزه‌ای نوین علیه رژیم شاه را در پیش گرفته بودند. جنبشی که با عملیات پیاپی خود، بلافاصله طلسم شکست ناپذیری شاه و ضربه‌ناپذیری ساواک را در اذهان مردم شکست و به همین دلیل، محبوبیت بسیاری در میان مردم پیدا کرد.

مطالب مرتبط
رسالت:آسمان برزمین آمد؛…یا سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی توسط خامنه ای و سپاه جنایتکارش
۲۲بهمن ۵۷ - سالگرد انقلاب ضدسلطنتی
لطفا به اشتراک بگذارید: