خامنه‌ای گفت: کسانی که زندگی اشرافی دارند نمی‌توانند مدعی دلبستگی به انقلاب باشند

کسانی که زندگی اشرافی دارند نمی‌توانند مدعی دلبستگی به انقلاب باشند ـ خامنه‌ای گفت ـ ۳اسفند۱۴۰۰
بنیادهای غارتگر نظام، به جای کمک به مردم نیازمند و خانواده‌های بی‌سرپرست یا زلزله‌زده، به ژنهای خوب و مرفهین نظام کمک می‌کنند.
کمیته امداد و بنیاد ضد مستضعفان، حامی اشرافیت نظام
نرخ تورم، بیکاری و خط فقر، روزبه‌روز افزایش می‌یابد و همزمان کمکهای نهادهای اجتماعی به جای مستضعفان، شامل حال اشرافیت نظام می‌شود! چگونه؟
آماری که اخیراً وزارت رفاه رژیم منتشر کرد، نشان می‌دهد دو نهاد غارتگر موسوم به «کمیته امداد» و «سازمان بهزیستی» که به اسم کمک به افراد نیازمند پایه‌گذاری شده‌اند، به ۳۷۷هزار خانوار (شامل حدود یک میلیون نفر) در دهک‌های مرفه جامعه (یعنی دهک‌های ۸ و ۹ و ۱۰یعنی اشراف و ژنهای خوب نظام) کمک می‌کنند!
در حالی‌که همزمان ۷۶درصد خانوار‌های سه دهک پایینی جامعه (یعنی دهک‌های یک تا سه، یعنی کم‌درآمدترین خانوارها) اساساً خارج از چتر حمایتی این بنیادها هستند.
مطالب مرتبط
وزیر خارجه فرانسه: مذاکرات وین به اوج رسیده است
بنیادهای غارتگر نظام، حامی اشرافیت نظام هستند، نه کمک‌کار اقشار کم‌درآمد و نیازمند
لطفا به اشتراک بگذارید: