انیمیشن ـ طرح صیانت از فضای مجازی و اینترنت آخوندی

طرح صیانت از فضای مجازی و اینترنت آخوندی ـ انیمیشن
در رأس کسانی که بر بستن اینترنت و فضای مجازی مصر هستند، شخص خامنه‌ای قرار دارد که بارها وحشت و غیظ خود را از وضعیت فضای مجازی ابراز کرده و از جمله در سخنرانی خود در روز اول فروردین ۱۴۰۰ گفت: «متأسفانه فضای مجازی کشور با همه تأکیدی که من کردم... در یک جهاتی ول است... این به‌هیچ‌وجه افتخار ندارد فضای مجازی را بایستی مدیریت کرد».

خشم خلیفهٔ ارتجاع از فضای مجازی، پر بیراه نیست، چرا که فضای مجازی نقش مؤثری در قیامها و خیزشهای سالهای اخیر ایفا کرده است. از جمله کارکرد توئیتر در انعکاس بلافاصلهٔ خبرهای قیام۸۸، به‌عنوان یک تجربهٔ جهانی در امر ارتباطات ثبت شد. از آن پس نیز نقش و کارکرد شبکه‌های اجتماعی، هم در اطلاع‌رسانی و انتشار خبرهای مربوط به‌قیام و مبارزه با سانسور و هم در برقراری ارتباط و امکان تجمعات اقشار معترض مورد توجه قرار گرفت. اینها همه دلایل محکمی بود که ولی‌فقیه ارتجاع را وامی‌داشت در جهت مسدود کردن یا دست‌کم محدود کردن فضای مجازی با تمام قوا تلاش کند.

تا آنجا که آخوند اعرافی امام جمعه خامنه‌ای در قم «اینترنت ملی (بخوانید بستن اینترنت) را از نان شب واجب‌تر» دانست (۱۷دی ۱۴۰۰).

مطالب مرتبط
انیمیشن خنده دار خامنه‌ای رئیسی ـ به شما نهار هم دادن
کندی اینترنت و تنگنای صیانت
لطفا به اشتراک بگذارید: