خبر تو خبر ـ نگاهی به خبرهای هفته نظام خامنه ای رئیسی در قالب طنز

نگاهی به خبرهای هفته نظام خامنه ای رئیسی در قالب طنز ـ خبر تو خبر
یکی از ویژگیهای بارز خامنه‌ای این است که مانند همه دیکتاتورها هیچگاه مسئولیت پیآمد تصمیمها و عواقب اقداماتش را نپذیرفته است و همواره خرابی کارها و ویرانی‌ها را به مهره‌های مغضوب و از دور خارج شده حکومتش نسبت داده است.

یک نمونه‌اش، در حوزه اقتصاد کلان و آنجایی است که با معشیت و خوراک و آذوقه مردم تهیدست شده ایران سر و کار دارد. اقتصاد تحت‌امر خامنه‌ای امروز حتی از ورشکستگی و افلاس متعارف نیز گذشته است اما وی به‌تازگی مدعی شد که پیشرفتهای بزرگی در این بخش از جامعه مورد اذعان نهادهای بین‌المللی و کارشناسان جهانی است!

اما وضعیت بحرانی نظام در حدی است که مهره‌های ریز و درشت حکومتی با اعترافاتی که می‌کنند، پته عظما را روی آب می‌ریزند و باندهای نظام عملاً در افشاگریها علیه یکدیگر لاجرم عبای «آقا» را به وسط می‌کشند و به مخاطب نشان می‌دهند که خامنه‌ای در جریان ریز وقایع و بحرانهای لا علاج قرار داشته است و مانند موضوع گران کردن بنزین در آبان ۱۳۹۸ نه تنها بی‌تقصیر نیست بلکه با علم و اطلاع کامل از پیامدهای تصمیماتش دستور به سرکوب مردم محروم داد.

مطالب مرتبط
خبر تو خبر ـ فضاحت نمایش ۲۲ بهمن
همه چیز زیر سر «آقا» است
لطفا به اشتراک بگذارید: