طنز عروسکی- آقاجون اینا ـ دستفروشی خسرو

آقاجون اینا ـ دستفروشی خسرو ـ طنز عروسکی
یک هم‌وطن: شهرداری از همه بساطی‌ها پول می‌گیره

یک هم‌وطن: زور می‌گیرن دیگه کدومهاشون نمیگیرن؟

یک هم‌وطن: با این‌که بهشون پول داده بود ماهی یکی دو تومن بارشو میریزن تو جوب

یک مادر دردمند:

اومده میگه کنتور آبتون کجاست پول آب می‌خواهیم گفتم برو ببینم! این آبی که به ما دادی بلانسبت خر هم نمیتونه بخوره نه آدم.

هومان از کرج ـ ۷ آبان۱۴۰۰:

تمامشون باید بدونن این قضیه‌رو که دیگه باید جمع بکنن. مردم آگاه شدن مردم دیگه نمیتونن تحمل کنن این‌همه ظلم و ستم‌رو. آبان شروع تمام شدن این رژیم منحوس خواهد بود.

مطالب مرتبط
طنز عروسکی- آقاجون اینا ـ ۲۲بهمن و دستاوردهای نظام و واکنش مردم
یورش مأموران سرکوبگر رژیم به دستفروشان در تهران
لطفا به اشتراک بگذارید: