موشکاف ۷اسفند۱۴۰۰ ـ مگه عظما خبیثی رو نیاورد که شکاف مکافا رو هم بیاره و نظامشو یکدست کنه؟

مگه عظما خبیثی رو نیاورد که شکاف مکافا رو هم بیاره و نظامشو یکدست کنه؟ ـ موشکاف ۷اسفند۱۴۰۰
موشکاف: سلام به رفقای عزیز خودم! آقا بنده امشب یه سئوال موشکافی دارم از خدمتتون. میگم مگه عظما خبیثی رو نیاورد که شکاف مکافا رو هم بیاره و نظامشو یکدست کنه و بعدشم هرغلطی میخوان بکنن با هم بکنن؟ پس چرا تو همین استبل یه دست و همین نظام به قول خودشون یک پارچه اینقدر دعوا و مرافعه هست؟ عنایت بفرمایین! این دو تایی که تو پشم و شیشة آخوندی این جوری با هم دعوا می‌کنند هر دوشون عضو همین مجلسن
چرا این را ما می آییم می‌دهیم به مجموعه‌یی که بیشتر اینها نظامی امنیتی هستند؟
قزلچه: من اول بحث یک چیزی عرض کردم به جای این‌که کلمه فیلتر را بیاورند آوردند مدیریت پهنای باند در همه جا این می‌تواند اعمال بشه
کرمی: آقای نوری مگه الآن نمیشه؟‌
قزلچه: میشه ولی
کرمی: مگر حاکمیت حق نداره یک جاهایی که به اضطرار میرسه تصمیم برای کشور بگیرد مگر کشورهای دیگه نمی‌کنند؟
موشکاف:‌ عظما این استبل مجلسو درست کرده بود که قاتق نونش باشه اما حالا بلای جونش شده از طرح صیانت میانت تا سر هر چیزی دارن همدیگه رو تیکه پاره می کنن. از اون طرف خرچنگ ولایت هم که همیشه می اومد و خرناس می کشید این بار چراغ خاموش اومده و به عجز و التماس افتاده:
احمد خاتمی: تقاضای من از شما خوبان به عنوان دعوت به تقوا که وظیفه خطیب جمعه هست این هست که طرحی که هنوز نه به باره نه به داره تازه داره بحث میشه چرا هتاکانه صحبت کنیم چرا با عصبانیت صحبت بکنیم این بگوید خیانت هست آن بگوید خباثت هست این بگوید تجمع! عزیز من هنوز کار به جایی نرسیده که اجازه بدهید در فضایی آرام در فضای منطقی این مسئله بررسی بشود.
موشکاف:‌ یه وقت فکر نکنید اینا فقط سر طرح صیانت به جون هم افتادنا...نه عزیز. سر همه چی با هم شاخ به شاخن. هاهاها. از بودجه گرفته تا قضیه اوکراین. از یه طرف از خود خبیثی تا شمخال خالی تا عبدل مبدلیان تا جمعه بازارهای ولایت، از این قضیة اوکراین دارن قند تو دلشون آب می‌کنن و پوتین رو حلوا حلوا می کنن اما اون طرفیا تو روزنامه ها و سایتهاشون می نویسن بازنده این داستان ما هستیم:‌
فلاحت‌پیشه رئیس سابق کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع: من معتقدم مذاکرات وین می‌تواند به شدت تحت الشعاع آغاز جنگ در اوکراین قرار گیرد. حال اینکه در ادامه، جنگ اوکراین با چه شدتی تداوم پیدا کند به همان میزان مذاکرات وین هم تحت الشعاع این امر قرار خواهد گرفت. لذا در این بین تنها کشوری که بازنده است تنها ایران خواهد بود.

موشکاف:‌ هاهاها. عظما یه بویی شنیده، فکر کرده بوی کبابه ، آب دهنش راه افتاده که پس این وسط مسطا شاید ما هم به بمب خودمون برسیم. انگار ۸۰۰سال پیش سعدی این وضعیت عظما را دیده که گفته:
سگی را گر کلوخی بر سر آید
ز شادی بر جهد کاین استخوانیست
اگر نعشی دو کس بر دوش گیرند
لئیم الطبع پندارد که خوانیست
دوستان مرحمت زیاد.

مطالب مرتبط
موشکاف ۶اسفند۱۴۰۰ ـ طرح صیانت قرار بود از تخت لرزون عظما تو این اوضاع و احوال حفاظت کنه
نمای روز ـ خامنه‌ای و از هم‌گسیختگی ترمیم‌ناپذیر!
لطفا به اشتراک بگذارید: