مدیریت بحران ـ راه حل کدخدا پسند ـ انیمیشن فینیتو

انیمیشن فینیتو ـ مدیریت بحران ـ راه حل کدخدا پسند
این روزها نظام ولایت فقیه دارد خود را برای بحرانی‌ترین مقطع خود یعنی سرنگونی به دست مردم و مقاومت ایران آماده می‌کند. در واقع همه چیز را از سناریوی براندازی خودش می‌چیند. کارگزاران این نظام و در رأس همه خامنه‌ای پی برده‌اند که دیگر نمی‌توانند بر روی آتشفشان آمادهٔ گدازه‌افشانی خیمه بزنند و با شیوه‌های معمول به حکمرانی خود ادامه دهند. آنها دارند خود را برای روزهای خشم و خروش مردم آماده می‌کنند.

خط بستن در برابر قیامهای سرنگونی‌ساز
یک‌دست کردن مجلس ارتجاع، انتصاب یک جلاد شش کلاسهٔ بیسواد بر منصب ریاست‌جمهوری و سپردن اغلب استانداری‌ها به سپاه پاسداران، همگی در راستای خط بستن در برابر قیامهای در کمین است. به‌تازگی تصویب عجولانهٔ طرح «صیانت» برای کنترل و بستن اینترنت، اضطرار رژیم را به‌منظور پیشگیری از فوران خشم اجتماعی نشان می‌دهد.
مطالب مرتبط
وقت نداریم ، گیر کردن کدخدا در تله مذاکرات ـ انیمیشن فینیتو
طرح صیانت، «نگرانی از آخرین پر کاه»!
لطفا به اشتراک بگذارید: