ترانه طنز فضای مجازی با صدای جنتی

فضای مجازی با صدای جنتی ـ ترانه طنز
سانسور اینترنت و بستن شبکه‌های فضای مجازی، چیزی است که از دیر باز رژیم آخوندی درصدد آن بوده است، مدتی قبل طرحی را سراسیمه در مجلس ارتجاع به تصویب رساندند، اما در وحشت از واکنش اجتماعی چندین بار آنرا پس گرفتند و به اسم های دیگر تلاش کردند آنرا به کرسی بنشانند. در جدیدترین عکس‌العمل باند خامنه‌ای، مهرداد ویس کرمی دبیر کمیسیون مشترک بررسی طرح سانسور اینترنت موسوم به «صیانت»، مخالفان این طرح را «گرگ های مجازی و سگ های قلاده بلند غربگرا» توصیف کرد که بلافاصله از مردم پاسخهای مناسب را در شبکه‌های اجتماعی دریافت کرد. اما رژیم نشان داده که هم‌چنان به بهانه‌های مختلف درصدد اجرایی کردن این طرح ضدمردمی است.

از وقتی مجلس آخوندی در وحشت از خشم مردم، ناگزیر به ملغی کردن مصوبه موسوم به صیانت شد، رژیم دست از تبلیغات علیه فضای مجازی برنداشته است.

مطالب مرتبط
ترانه طنز عظما آش و لاشی ـ وضعیت فعلی خامنه‌ای
بسته شدن فضای مجازی؛ گشوده شدن فضای دیگر
لطفا به اشتراک بگذارید: