شهروند: سین هشتم؛...سرنگونی خامنه‌ای و استبداد دینی ولایت فقیه

سین هشتم؛...سرنگونی خامنه‌ای و استبداد دینی ولایت فقیه ـ شهروند
ساعت ۲۰ یکشنبه شب ۲۲اسفند، کانون‌های شورشی در ادامه فعالیت‌های اختناق شکن، به پخش قدرتمند شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی، مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر و مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خمینی در خیابان ولی عصر کرمانشاه پرداختند و هموطنان را به قیام برای سرنگونی رژیم آخوندی فراخواندند.

مطالب مرتبط
شهروند:حراج جان ،…کولبران؛قربانیان مظلوم نظام دزدان و جانیان
پیام‌های آخرین چهارشنبه‌سوری قرن چهاردهم
لطفا به اشتراک بگذارید: