افکار:احمد وحیدی؛هسته فناورانه و دانش بنیانی در وزارت کشور ایجاد شد،...خامنه‌ای و شعار تولید دانش بنیان؛اشتغال آفرین!

احمد وحیدی؛هسته فناورانه و دانش بنیانی در وزارت کشور ایجاد شد،...خامنه‌ای و شعار تولید دانش بنیان؛اشتغال آفرین! ـ افکار
فروپاشی اقتصادی در سایهٔ حاکمیت ابرمافیای حاکم، زندگی مردم ایران را در سخت‌ترین شرایط قرار داده است. سفره‌ها خالیست، دستمزدهای ناچیز غارت می‌شود، کارشناسان حکومتی به‌سو تغذیهٔ بی‌سابقهٔ نسل‌های جوان ایران اعتراف می‌کنند و «زیر خط فقر» هر روز هزاران خانوار جدید را پذیرا می‌شود.

در این وضعیت دردناک، خامنه‌ای یکباره شعبده‌ای را سرهم کرد با‌عنوان «تولید دانش بنیان» و مدعی شد که با آن تمامی مسائل مردم حل می‌شود! و ضمن نامگذاری مسخرهٔ سال با‌عنوان «تولید؛ دانش بنیان. ». . گفت: «برای رشد اقتصاد کشور و اصلاح امور اقتصادی به‌طور قاطع باید به سمت اقتصاددانش بنیان حرکت بکنیم!»
مطالب مرتبط
افکار : سلامی ؛ جنگ نظامی اساسا منتفی است ، یا تنگنای نظام …
شعبدهٔ «دانش بنیان»
لطفا به اشتراک بگذارید: