علم‌الهدی گفت: در ماه رمضان مسواک نیاز نیست بزنید فرشتگان از بوی دهان روزه داران خوششان می‌آید!

در ماه رمضان مسواک نیاز نیست بزنید فرشتگان از بوی دهان روزه داران خوششان می‌آید! ـ علم‌الهدی گفت ـ ۲۶فروردین۱۴۰۱
آخوند علم‌الهدی، امام جمعه و نماینده خامنه‌ای در مشهد روز ۱۹فروردین۱۴۰۱ گفت: «چه‌ می‌کند شورای عالی مجازی؟ این ارتباطات پهناور در کشور با این دروازه عظیمی که به روی دشمن باز شده که دشمن با همه قدرت بیاید در این فضا فعالیت کند این چه می‌کند؟ چرا بایستی اینجوری آرام بگیرند؟ مجلسی هم که هر روز یک افسانه ساز می‌کند یک روز می‌گویند طرح صیانت بعد می‌گویند طرح صیانت قبول نیست، این جریان ولنگار رسانه‌یی را جلوی آن را بگیرید و این مجلس و دولت باید بیایند با همه قدرت مسئولان بایستند. بابا خطر هست دشمن آمده تا بیخ گوش ما نه! دشمن آمده تا حلق ما همه چیز ما را گرفته و همه چیز دارد می‌گیرد ولی شما امروز و فردا می‌کنید طرح صیانت آقا رأی آورد طرح صیانت رأی نیاورد تنظیم گرایی بیاید تنظیم گرایی نیاید، آخه چرا این‌قدر معطل هستید معطل چی هستید شما جواب برای خدا دارید؟»
مطالب مرتبط
یک کارشناس حکومتی گفت: کوچکترین فشار بیشتر بر معیشت مردم می‌تواند عواقب فاجعه‌بار در پی داشته باشد!
آخوند علم‌الهدی: بابا خطر هست دشمن آمده تا بیخ گوش ما
لطفا به اشتراک بگذارید: