فرهنگیان در کف خیابان فریاد زدند: یه سیسمونی کم بشه، مشکل ما حل میشه!

یه سیسمونی کم بشه، مشکل ما حل میشه! ـ فرهنگیان در کف خیابان فریاد زدند ـ ۱۴اردیبهشت۱۴۰۱
شعار معلمان
جای معلم زندان نیست. جای ظالم ایران نیست

معلم زندانی آزاد باید گردد، ننگ ما ننگ ما وزیر الدنگ ما

مشکل ما حل نشه مدرسه تعطیل می‌شه، نه تسلیم نه سازش رتبه بدون خواهش،

معلم به‌پاخیز برای رفع تبعیض

رئیسی، قالیباف این آخرین پیام است، جنبش فرهنگیان آماده قیام است.

معلم داد بزن حقتو فریاد بزن، با اهل قلم هر که در افتاد برافتاد

معلم می‌میرد، سازش نمی‌پذیرد، صدای معلم خاموش شدنی نیست.

عزا عزا است امروز روز عزا است امروز، آموزش و پرورش رو به فنا است امروز

دشمن ما همین‌جاست دروغ میگن آمریکاست

«یه سیسمونی کم بشه، مشکل ما حل
رئیسی دروغگو حاصل وعده‌هات کو

رئیسی بی سودا این آخرین پیام است
جنبش فرهنگیان آماده قیـام است


مطالب مرتبط
بر همه زحمتکشان میهنمان مبارک ـ روز جهانی کارگر
تجمع سراسری معلمان و فرهنگیان همزمان با روز جهانی کارگر با شعار؛ «معلم زندانی را آزاد کنید» + توئیت خانم مریم رجوی
لطفا به اشتراک بگذارید: