انیمیشن ـ به نشتی افتادن خامنه‌ای بعد از اعتراضات مردمی

به نشتی افتادن خامنه‌ای بعد از اعتراضات مردمی ـ انیمیشن
فرسودگی، تنهایی و انزوای سخت خامنه‌ای و ریزش جیره‌خوارانش به‌طور عام ناشی از ۴دهه نبرد سخت و خونین مردم و مقاومت ایران با دیو ولایت است و شکنندگی و ناتوانی نظامش به‌طور خاص حاصل شرایط به‌شدت بحرانی کنونی رژیم، به‌ویژه نفرت عظیم اجتماعی از خامنه‌ای و تمامیت نظام آخوندی و شرایط انفجاری جامعه است که باعث شده نیروهای رژیم چشم انداز سرنگونی را ببینند و وا بروند.

ظرفیت‌های استراتژیک و ترفندهای دجالگری خامنه‌ای هم به‌ته رسیده و دیگر نمی‌تواند با دین‌پناهی و دجالگری، پاسدار و بسیجی جذب کند. از این رو به مجبور شده به‌کارهای مسخره‌ای چون ساختن نماهنگ «سلام فرمانده» رو بیاورد. کودکان کوچک را (بسیاری را به‌اسم بردن به اردو) به‌خط کرده تا متن دیکته شده را تکرار کنند که «سید علی دههٔ نودی‌هاشو فراخوانده!». پاسدار سلامی هم دوان دوان به‌صحنه می‌آید و می‌گوید که «سلام فرمانده» یک «نمآهنگ آسمانی بوده!» چرا که «با نفوذ فرهنگی دشمن مقابله کرده» به‌ویژه که در آن از «آمادگی قرار گرفتن کنار» نفرات «خامنه‌ای صحبت شده است!»
مطالب مرتبط
انیمیشن ـ فروش آب و هوا ـ بلایی که آخوندها میخوان سر مردم بیارن
خامنه‌ای «تنها» با جنایتکاران
لطفا به اشتراک بگذارید: