طنز عروسکی ـ آقاجون اینا ـ جراحی اقتصادی آخوند رئیسی

آقاجون اینا ـ جراحی اقتصادی آخوند رئیسی ـ طنز عروسکی
غلامعلی کوهساری در جلسه علنی مجلس ارتجاع روز یکشنبه اول خرداد با اشاره به بحرانهای معیشتی گریبانگیر مردم گفت: موضوعی که امروز در سطح جامعه با آن مواجه هستیم، بحث وضعیت اقتصادی و مشکلات مردم هست. خواهش می‌کنم به این موضوع توجه بشود اقتصادی را داریم جراحی می‌کنیم که رو به موت است و واقعاً با این جراحی ما نه تنها اقتصاد را بلکه مردم را به نوعی داریم جراحی می‌کنیم.

وی افزود: مشکلات اقتصادی که امروز در نقاط مختلف در سطح کشور شاهد هستیم و مردم با آن مواجه هستند به‌ویژه آن افرادی که گذرشان به بیمارستانها افتاده و مشکلات و بیماری دارند مشکلات اقتصادی دارند در همین زمینه صفهای نانوایی در سطح کشور به‌ویژه استان گلستان که یکی از تولیدکنندگان اصلی گندم در سطح کشور هست، واقعاً این قابل پذیرش نیست که ما شاهد این باشیم که مردم ما برای گرفتن یک عدد یا دو عدد نان بخواهند زمان زیادی را در صفهای نانوایی معطل بمانند و مشکلات زیادی را در این زمینه خواهند داشت...
مطالب مرتبط
طنز عروسکی ـ آقاجون اینا ـ گرانی ماکارونی
عضو مجلس ارتجاع: با جراحی اقتصاد رو به موت، مردم را جراحی می‌کنیم
لطفا به اشتراک بگذارید: