در پی فروریختن ساختمان متروپل در آبادان: قیام تعداد زیادی از شهرهای ایران را فرا گرفت!

قیام تعداد زیادی از شهرهای ایران را فرا گرفت! ـ در پی فروریختن ساختمان متروپل در آبادان ـ ۹خرداد۱۴۰۱
با گذشت حدود یک هفته از فرو ریختن برج ۱۰طبقه متروپل آبادان و شکل‌گیری اعتراضات مردمی گسترده در حمایت از مردم آبادان در شهرهای میهن، روز یکشنبه ۸خرداد به‌رغم بسیج ضدتظاهرات رژیم آخوندی در این شهر، مردم آبادان تظاهرات خود را شروع کردند.

امشب عوامل رژیم با برگزاری یک نمایش حکومتی قصد انحراف در اعتراضهای مردمی را داشتند که با هوشیاری مردم آبادان این توطئه در هم شکست و جوانان عوامل و آخوندهای حکومتی را فراری دادند.

مطالب مرتبط
خبرگزاری مهر در خبری که فقط چند دقیقه روی خط ماند نوشت: شکی نیست که نظام هر روز به لبه پرتگاه نزدیکتر شده
هفتمین شب از تظاهرات پرشور مردم خوزستان با شعارهای «ننگ ما ننگ ما، رهبر الدنگ ما»
لطفا به اشتراک بگذارید: