در رابطه با استفاده حکومت از شعار رضا شاه روحت شاد مطبوعات غربی نوشتند: آخوندها شاه مرده را در آغوش می‌کشند!

آخوندها شاه مرده را در آغوش می‌کشند! ـ در رابطه با استفاده حکومت از شعار رضا شاه روحت شاد مطبوعات غربی نوشتند ـ ۴تیر۱۴۰۱
هر از گاهی در تظاهرات اعتراضی، در بحبوحه‌ٔ قیام‌ها و به میدان آمدن نسل شورش و قیام، چند نفر پیدا می‌شوند، ابتدا چفیه‌ها را از گردن‌هایشان بازمی‌کنند سپس به نزدیک جمعیت می‌روند و شعار می‌دهند: «رضا شاه، روحت شاد». کسانی که از قبل آماده‌اند از آنها فیلم می‌گیرند و پس از کمتر از یک دقیقه که شعار دادن این جماعت تمام می‌شود، خبرها و تصاویر آن شعار از رسانه‌های استعماری و دوستان آنها در داخل کشور یعنی همان رسانه‌های ارتجاعی سر درمی‌آورند.

در ادامه کارشناسان آن رسانه‌های استعماری به تحلیل و بررسی آن شعار می‌پردازند. آنها از یک شعار که توسط چند مأمور داده شده است، نتایج سیاسی و اجتماعی می‌گیرند. در تحلیل‌هایشان نشان می‌دهند که در برابر ارتجاع مذهبی، جامعه رغبتی قابل توجه به ارتجاع سلطنتی پیدا کرده است.

مطالب مرتبط
ماهرانه در جنگ است، فرشته آزادی با ضحاک دوران!
تابوت‌های خالی و مرده بیرون کشیده از گور
لطفا به اشتراک بگذارید: