طنز عروسکی ـ آقاجون اینا ـ راه پول درآوردن در ایران

آقاجون اینا ـ راه پول درآوردن در ایران ـ طنز عروسکی
مدینهٔ فاضلهٔ حزب‌اللهی را که خامنه‌ای یک سال پیش با گماشتن ابراهیم رئیسی وعده‌اش را داده بود، حالا در آینهٔ جهنمی که شهرهای ایران مقابل نظام ملایان گذاشته‌اند، بازتاب یافته است.
کبریتی که ارتجاع ولایی با شاخص تمامیت‌خواهی سیاسی و تمامیت‌خواریِ اقتصادی، برای نابودی حرث و نسل ایرانی زد، اکنون درست ۹ماه پس از سوگلی‌ترین دولت حزب‌اللهیِ ولی‌فقیه، در یک مجازات و مکافات اتودینامیک، به تمامیت کرباس حاکمیت آخوندی افتاده است. این، مجازات و مکافاتی‌ست که دامنهٔ اجتماعی و صنفی و عمق سیاسی‌اش روز‌به روز گسترده‌تر و ژرف‌تر خواهد شد.

مطالب مرتبط
طنز عروسکی ـ آقاجون اینا ـ برخورد با یک آخوند در پارک
پیام دامنه و ژرفای بحرانها در سالگرد دولت سوگلی حزب‌اللهی
لطفا به اشتراک بگذارید: