فرق کبریت بی‌خطر با نیروی برانداز!

فرق نیروی برانداز با کبریت بی‌خطر! ـ ۴تیر۱۴۰۱
اکنون عناصر خاصی در داخل آخوندها با شعار «رضا شاه، روحت شاد» دست به ابتکار جدیدی زده‌اند. هدف آنها منحرف کردن موج کنونی نارضایتی اجتماعی از طریق فرستادن مردم به جستجوی سرابی جدید است: احیای حکومت سلطنتی در ایران. تمرکز آنها بر نفوذ عناصر رژیم به صفوف معترضان امروزی است، بنابراین حتی آنها شروع به سر دادن این شعار کرده‌اند.

سؤال این است که چرا آخوندها در آخرین روشهای فریبنده خود از شاه مرده استفاده می‌کنند؟ هدف پشت این شعار که هیچ چیز را نشان نمی‌دهد، به گذشته منتهی نمی‌شود و راهی به آینده نمی‌دهد چیست؟

مطالب مرتبط
پرت و پلاهای رئیسی اینبار خشم جامعه پزشکی را برانگیخت
چرا آخوندها در آخرین روشهای فریبنده خود از شاه مُرده استفاده می‌کنند؟
لطفا به اشتراک بگذارید: