کدخدا شفا بده ـ انیمیشن فینیتو

انیمیشن فینیتو ـ کدخدا شفا بده
سام علیکم جناب فرمانده

هیچ دیگر جنایتی مانده؟

خوب آنجا نشسته‌ای ساکت

می‌کشی هر کسی به جا مانده

بی خیالی که خون این مردم

قالی زیر پات پوسانده

بی خیالی چه فحشها ملت

بر علیه تو تو بر زبان رانده

فکر کردی که این سپاه و بسیج

خیزش و خشم خلق خوابانده؟

خوش خیالی که ما درست کردیم

یک ترانهٔ سلام فرمانده

نشنیدی که در همین آهنگ

خلق چه فحشها نتپانده

هیچ دانی که هر کسی هر جا

جد و آبات را چه چیزخوانده؟

مطالب مرتبط
تلمبه ـ اقتدار بادکنکی کدخدا ـ انیمیشن فینیتو
سام علیکم جناب فرمانده
لطفا به اشتراک بگذارید: