دلیلش را نگفتند: حسین طائب از سر اطلاعات سپاه برداشته شد!

حسین طائب از سر اطلاعات سپاه برداشته شد! ـ دلیلش را نگفتند ـ ۵تیر۱۴۰۱
ساعاتی پس از پخش شایعاتی در مورد ترور آخوند حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، روز پنجشنبه دوم تیر پاسدار سلامی، سرکرده کل سپاه پاسداران، پاسدار سرتیپ محمد کاظمی را جایگزین او کرد.

پاسدار شریف، سخنگوی سپاه پاسداران با اعلام این خبر افزود: پاسدار کاظمی سال‌ها مسئولیت ریاست سازمان حفاظت اطلاعات سپاه را برعهده داشت. آخوند طائب به‌سمت مشاور سرکرده سپاه پاسداران منصوب شد.

به گفته کارشناسان عزل آخوند جنایتکار حسین طائب در رأس سازمان اطلاعات سپاه احتمالاً در ارتباط با قتلهای مشکوک سرکردگان نیروی قدس سپاه پاسداران و کارشناسان وابسته به صنایع اتمی و نظامی رژیم بوده است که اختلافات زیادی را در سپاه و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی رژیم آخوندی برانگیخته است.

آخوند جنایتکار حسین طائب قبلاً سرکرده نیروی سرکوبگر بسیج بوده و در مدت زمانی که در رأس سازمان اطلاعات سپاه بود از مهره‌های اصلی سرکوب قیامها و اعتراضات مردمی علیه حکومت آخوندی بود.

مطالب مرتبط
فرق کبریت بی‌خطر با نیروی برانداز!
عزل حسین طائب و ارتباط آن با قتلهای مشکوک سرکردگان سپاه
لطفا به اشتراک بگذارید: