تجمع اسکیت سواران در بلوار چمران شیراز جیغ عرزشیها را درآورد: اسکیت روی اعصاب عظما!

اسکیت روی اعصاب عظما! ـ تجمع اسکیت سواران در بلوار چمران شیراز جیغ عرزشیها را درآورد ـ ۶تیر۱۴۰۱
برآیند ترهات آخوندها و پاسدارهای حکومتی در این روزها بر یک بردار منطبق است: «همه چی آرومه!» و اتفاقی نیفتاده. البته در این میان یک مشکل کوچک وجود دارد؛ اگر هیچ اتفاقی نیفتاده، پس این همه سوزوگداز و زوزه و عربده کشیدن برای چیست؟

«آن یکی پرسید اشتر را که هی

از کجا می‌آیی ای اقبال پی

گفت از حمام گرم کوی تو

گفت خود پیداست از زانوی تو»
مطالب مرتبط
یک تحلیلگر حکومتی اذعان کرد: آلترناتیوسازی از سلطنت پارازیتی است برای پوشاندن خطر اصلی مجاهدین!
پاسخ کانون‌های شورشی به ظلم و جور آخوندها در شهرهای میهن
لطفا به اشتراک بگذارید: