یک دیپلمات فرانسوی فاش کرد: معاملات کلان نفتی و گازی با اتحادیه اروپا در پشت قرارداد ننگین بلژیک

معاملات کلان نفتی و گازی با اتحادیه اروپا در پشت قرارداد ننگین بلژیک ـ یک دیپلمات فرانسوی فاش کرد ـ ۱۵تیر۱۴۰۱
قاومت ایران بارها تأکید کرده است که تنها راه مقابله با تروریسم صادراتی آخوندها قاطعیت و قاطعیت و باز هم قاطعیت است. از دیرباز گفته است که دست زدن به قابیل ممنوع است. ممکن است تازه‌به‌دوران رسید‌ه‌های سیاست و پراگماتیست‌ترین آنها در کشوری مانند بلژیک سابقهٔ امر را ندانند ولی شخصیت‌های معتبر بین‌المللی و آشنایان با فاشیسم دینی می‌دانند که هر نوع سوخت‌رسانی به آخوندهای حاکم بر ایران، کشور سوخت‌رسان را با خود به کام می‌کشد. خوب است که پراگماتیست‌های بلژیک از سرنوشت رقت‌انگیز دیگر همگنانشان درس بگیرند و بیش از این خود را با دست زدن به قابیل نجس نکنند.
مطالب مرتبط
سایت قیام تا سرنگونی اعلام کرد: تسخیر و انهدام سایتها و سامانه‌های سازمان موسوم به فرهنگ و ارتباطات اسلامی
آزادی تروریست‌ها، مشوق آزادی تروریسم
لطفا به اشتراک بگذارید: