طنز عروسکی ـ آقاجون اینا ـ تماشای ال کلاسیکو

آقاجون اینا ـ تماشای ال کلاسیکو ـ طنز عروسکی
شب و روز هستیم در این خیال

چه سان دور سازیم ز خود این خطر

بخواهیم و گفتیم تمام جهان

برای اصول حقوق‌بشر

نمایند ناامن از بهرشان

به هرجا که دارند اینان مقر

بدو گفت یک زیرک خوش سخن

تو ای یاوه گو مردک خیره سر

هم اینان که هستند «غیر مهم»

چنان آتشند آتشی پر شرر

مطالب مرتبط
طنز عروسکی ـ آقاجون اینا ـ راه پول درآوردن در ایران
«بیست و پنج هزار» …
لطفا به اشتراک بگذارید: