عدالت پیچید جلو مماشات: دادگاه تجدید نظر بروکسل استرداد تروریست بمب‌گذار خامنه‌ای را تا بررسی قضایی ممنوع کرد

دادگاه تجدید نظر بروکسل استرداد تروریست بمب‌گذار خامنه‌ای را تا بررسی قضایی ممنوع کرد ـ عدالت پیچید جلو مماشات ـ ۱مرداد۱۴۰۱
فوری: دادگاه استیناف بروکسل دولت بلژیک را موقتاً از فرستادن اسدالله اسدی دیپلمات تروریست بمب‌گذار به ایران منع کرد. دادگاه چهارشنبه آینده موضوع را بازبینی می‌کند. نخست‌وزیر، وزیر خارجه و وزیر دادگستری باید حضور پیدا کنند.

دادگاه در یک رسیدگی فوری مقرر کرد استرداد دیپلمات تروریست بمب‌گذار به رژیم ایران به‌طور موقت عقب بیفتد. شاکیان باید فرصت داشته باشند اقدامات حقوقی و قانونی لازم برای رسیدگی قضایی محتوایی را به‌عمل بیاورند.
مطالب مرتبط
در یک معامله ننگین: بلژیک معاهده آزاد کردن تروریست بمب‌گذار خامنه‌ای را تصویب کرد
دادگاه استیناف بروکسل دولت بلژیک را موقتاً از فرستادن اسدالله اسدی به ایران منع کرد
لطفا به اشتراک بگذارید: