خبر تو خبر ـ نگاهی طنز گونه به خبرهای نظام ـ تحریم ۶۱ شخصیت آمریکای توسط عظما

نگاهی طنز گونه به خبرهای نظام ـ تحریم ۶۱ شخصیت آمریکای توسط عظما ـ خبر تو خبر
وزارت‌خارجه رژیم در استیصال از حکم دادگاه سوئد درباره دژخیم قتل‌عام و شکست توطئه علیه مجاهدین و هم‌چنین در مقابله با کارزار جهانی علیه مبادلهٔ دیپلمات تروریست زندانی در بلژیک، در یک ژست و بلوف مسخرهٔ آخوندی لیست‌گذاری و تحریم شخصیت‌های آمریکایی را که از مجاهدین پشتیبانی کرده‌اند، اعلام کرد.

وزارت‌خارجه آخوندها به‌نحو مضحکی اعلام کرد: بر اساس قانون مقابله با نقض حقوق‌بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه ۶۱ شخصیت برجسته آمریکایی به‌علت حمایت عامدانه از مجاهدین از طریق مشارکت در نشست، تأیید اهداف و اقدامات و حمایت سیاسی و تبلیغاتی از آنها، تحت تحریم قرار می‌گیرند.

مطالب مرتبط
خبر تو خبر ـ نگاهی طنز گونه به خبرهای نظام
ژست و بلوف مسخره آخوندی در استیصال از حکم دادگاه سوئد، لیست‌گذاری و تحریم شخصیتهای آمریکایی
لطفا به اشتراک بگذارید: