برنامه آفساید ـ تلاش آخوندها برای دربردن حمید نوری از حبس ابد

تلاش آخوندها برای دربردن حمید نوری از حبس ابد ـ برنامه آفساید
آخوند سلیمی عضو مجلس ارتجاع امروز چهارشنبه ضمن سوزوگداز از رأی حبس ابد برای دژخیم قتل‌عام حمید نوری توسط دادگاه استکهلم در سوئد گفت: این [مجاهدین] همانهایی بودند که حداقل ۱۷هزار... . کشتند. حالا چگونه است که برخی از کشورهای اروپایی و متأسفانه کشور سوئد در رأس در این روزها عامل این مجاهدین شدند.

خاطرنشان می شود غریب آبادی معاون بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق‌بشر قضاییه جلادان در یاوه‌گوییهای خود گفت: آمار ترور در ایران بیش از ۲۵هزار نفر است. ۱۷هزار قربانی ترور آماری است که چندین سال قبل عنوان شده. آمار دقیق بیش از ۲۵هزار نفر است.

معاون بین‌الملل و دبیر حقوق‌بشر قضاییه جلادان در واکنش هراسان نسبت به سخنرانی تاریخی مایک پنس درباره کانون‌های شورشی و مقاومت سازمان‌یافته و آلترناتیو دمکراتیک، گفت: حمایت مستقیم آمریکا از تروریست‌ها و مجاهدین همواره انجام شده است.

مطالب مرتبط
برنامه آفساید ـ دستور حجاب اجباری رئیسی ـ پارس کردن تو خالی
زوزه‌های آخوند سلیمی از رأی حبس ابد دژخیم حمید نوری در سوئد
لطفا به اشتراک بگذارید: