خبر تو خبر ـ نگاهی طنز گونه به خبرهای نظام ـ خامنه‌ای و رئیسی و اقتصاد فروپاشیده نظام

نگاهی طنز گونه به خبرهای نظام ـ خامنه‌ای و رئیسی و اقتصاد فروپاشیده نظام ـ خبر تو خبر
فساد سیاسی در نظام ولایت فقیه، یک فساد ساختاری است که از رأس نظام به پیکر آن جاری و ساری می‌شود. وقتی حاکمیتی ملاک گزینش دولت‌مردان را بر چاکرمنشی و مداحی و قسم خوردن به ولی‌فقیه به‌قیمت جنایت علیه آزادیخواهان و تباهی زندگی مردم تعیین می‌کند، خود، سرچشمهٔ فساد می‌شود. در این ساختار، دیگر علم و تخصص و تعهد و مسئولیت انسانی در قبال یک جامعه و سرنوشت مردم هیچ ارزش و جایگاهی ندارد.
مطالب مرتبط
خبر تو خبر ـ نگاهی طنز گونه به خبرهای نظام ـ تحریم ۶۱ شخصیت آمریکای توسط عظما
چرا «نظام مثل برف در تابستان آب می‌شود»؟
لطفا به اشتراک بگذارید: