جملات قصار پسر شاه: من و سپاه!

من و سپاه! ـ جملات قصار پسر شاه ـ ۹مرداد۱۴۰۱
هر از گاهی در تظاهرات اعتراضی، در بحبوحه‌ٔ قیام‌ها و به میدان آمدن نسل شورش و قیام، چند نفر پیدا می‌شوند، ابتدا چفیه‌ها را از گردن‌هایشان بازمی‌کنند سپس به نزدیک جمعیت می‌روند و شعار می‌دهند: «رضا شاه، روحت شاد». کسانی که از قبل آماده‌اند از آنها فیلم می‌گیرند و پس از کمتر از یک دقیقه که شعار دادن این جماعت تمام می‌شود، خبرها و تصاویر آن شعار از رسانه‌های استعماری و دوستان آنها در داخل کشور یعنی همان رسانه‌های ارتجاعی سر درمی‌آورند.

در ادامه کارشناسان آن رسانه‌های استعماری به تحلیل و بررسی آن شعار می‌پردازند. آنها از یک شعار که توسط چند مأمور داده شده است، نتایج سیاسی و اجتماعی می‌گیرند. در تحلیل‌هایشان نشان می‌دهند که در برابر ارتجاع مذهبی، جامعه رغبتی قابل توجه به ارتجاع سلطنتی پیدا کرده است.

مطالب مرتبط
سرمربی سابق تیم ملی سوال کرد: چه کسی پشت مهدی تاج است؟ دولت؟ سپاه؟ مجلس؟
تابوت‌های خالی و مرده بیرون کشیده از گور
لطفا به اشتراک بگذارید: