مدرس حوزه علمیه قم فاش کرد: تنها دو درصد از مردم یک شهر در نماز جمعه شرکت می‌کنند

تنها دو درصد از مردم یک شهر در نماز جمعه شرکت می‌کنند ـ مدرس حوزه علمیه قم فاش کرد ـ ۱۰مرداد۱۴۰۱
تلویزیون حکومتی ـ ۸مرداد ۱۴۰۱:

مجری: یک افت جمعیت بسیار معنی‌داری را در نماز جمعه ما می‌بینیم چه در تهران...

حتی خودشان می‌گویند کمتر از دو دهم درصد شرکت می‌کنند

خامنه‌ای ـ ۵مرداد ۱۴۰۱:

اگر چنان‌چه نماز جمعه‌ٔ این هفته‌تان از نماز جمعه‌ٔ مثلاً یک ماه قبلتان جمعیّت کمتری دارد باید احساس نگرانی کنید

آخوند رسول فلاحتی در نمایش جمعه رشت ـ ۸مرداد ۱۴۰۱:

روز جمعه باید مردم به نماز جمعه بیایند

آخوند ناصر محمدی در نمایش جمعه یزد: ـ اول مرداد ۱۴۰۱:

نماز جمعه یک نماز حکومتی است همه باید بیایند

چرا خودیهای نمی‌روند؟

آخوند تقوی: گرانی‌ها روز نماز جمعه اثر داره

مثل کسی که اعتراض داشته باشند و قهر کنند

این هم آخرین چاره و راه‌کار خامنه‌ای

خامنه‌ای ـ ۵مرداد ۱۴۰۱:

با این جوانها بنشینید صحبت کنید، بروید داخل مجموعه‌هایشان

بیرون انداختن آخوند از مراسم جشن توسط مردم..


مطالب مرتبط
جملات قصار پسر شاه: من و حکومت!
کسادی نمایش جمعه یا تنفر عمومی از تمامیت نظام؟
لطفا به اشتراک بگذارید: