پیک شادی کامل ۱۳مرداد۱۴۰۱ ـ طنز

طنز ـ پیک شادی کامل ۱۳مرداد۱۴۰۱
«حضرت آقا» دوباره پیله کرده بر حجاب

مشکلی در جای دیگر نیست الا در حجاب

زن ستیزی‌های او محتاج شرح و بسط نیست

لیکن این دوران بود گویای اوضاع خراب

گوید «آقا» کار ما بی‌حکمت و بیهوده نیست

«روسری یا توسری» هم نیست از بهر ثواب

اندر این اوضاع داغان و قاراشمیش نظام

استرس داریم و هستیم روز و شب در اضطراب

خواب از چشمم ربوده باز کابوس قیام

چاره این دیدیم عَلَم سازیم بحران حجاب

مطالب مرتبط
پیک شادی کامل ۶مرداد۱۴۰۱ ـ طنز
حجاب!
لطفا به اشتراک بگذارید: