طنز ـ جلسه شعرخوانی رئیسی با شرکت شاعران ولایی

جلسه شعرخوانی رئیسی با شرکت شاعران ولایی ـ طنز
سام علیکم جناب فرمانده

هیچ دیگر جنایتی مانده؟

خوب آنجا نشسته‌ای ساکت

می‌کشی هر کسی به جا مانده

بی خیالی که خون این مردم

قالی زیر پات پوسانده

بی خیالی چه فحشها ملت

بر علیه تو تو بر زبان رانده

فکر کردی که این سپاه و بسیج

خیزش و خشم خلق خوابانده؟

خوش خیالی که ما درست کردیم

مطالب مرتبط
شب شعر در حضور عظما
سام علیکم جناب فرمانده
لطفا به اشتراک بگذارید: