انیمیشن ـ لایو خامنه‌ای با یزید

لایو خامنه‌ای با یزید ـ انیمیشن
۱۴سدهٔ پیش، یزید نشسته بر منبر تزویر و ریا، ادعای ولایت می‌کرد و مست از قدرتی که گمان می‌کرد همیشگی است، مردم بی‌پناه را استثمار می‌کرد.

فقر و گرسنگی در همهٔ شهرها زندگی را بر مردم تباه کرده بود و در همین حال اطرافیان دربار ولایت یزید، با ثروت ناشی از غارت مردم زندگی‌های آن‌چنانی برهم زده بودند. فساد بیداد می‌کرد. تمامی قوانین حامی طبقهٔ ستمگر و حافظ سلطنت یزید بود. هر صدای مخالفی با سیاه‌چال و مرگ روبه‌رو می‌شد. خدا و اسلام بازیچهٔ دین‌پناهی یزید و بارگاهش برای توجیه بیدادگری و غارتگری آنها بود.
مطالب مرتبط
انیمیشن ـ وقتی ام القراضه نظام خامنه‌ای فتوا میدهد
عاشورا و ایران
لطفا به اشتراک بگذارید: