یک مقام دولتی گفت: رویکرد اصلی برنامه‌های هفته دولت امیدآفرینی است

رویکرد اصلی برنامه‌های هفته دولت امیدآفرینی است ـ یک مقام دولتی گفت ـ ۴شهریور۱۴۰۱
ریشه و بن بخش قابل توجهی از این بحرانهای اجتماعی را باید در ناکارآمدی حاکمیت در تمشیت امور جستجو کرد. حاکمیتی که نه در عرصه اقتصادی، نه در حوزه فرهنگی، نه در زمینه اقتصادی و نه به‌طور کلی در ساحت‌های گوناگون زیست اجتماعی مردم هیچ راهبرد مشخص، معین و مبینی برای جلوگیری از مخاطرات و از پس آن امیدآفرینی ندارد».

مطالب مرتبط
۳شهریور۱۳۲۰ ـ از دیگر خدمات رضاشاه: اشغال ایران توسط متفقین
ادعای پایان رکود در وضعیت قرمز اقتصاد!
لطفا به اشتراک بگذارید: