خبر تو خبر ـ نگاهی طنز گونه به خبرهای نظام ـ دروغهای رئیسی

نگاهی طنز گونه به خبرهای نظام ـ دروغهای رئیسی ـ خبر تو خبر
تجمع اعتراضی بازنشستگان:

مرگ بر رئیسی

در حالی که مردم شعار مرگ بر رئیسی می‌دهند جلاد با پررویی گفت:

آخوند رئیسی ـ اول شهریور ۱۴۰۱:

امروز اعتماد مردم به دولت اعتماد مردم به دولتمردان یکی از عنایتهای خداوند متعال است

چرا دروغ می‌گوید؟

یک هم‌وطن:

اکثریت مردم ناراضیند و تمام نارضیتها بر می گردد به دروغ گفتن با دروغ با وعده دروغ مردم سر کارند خسته شدن از دروغ شنیدن از وعده‌های دروغ

یک هم‌وطن:

اینها باید پاسخگو باشند. این‌همه اختلاس این‌همه دزدی

هیچی از اقتصاد نمی‌دانند فقط دروغ حرف می‌زنند

جلاد حساب شده دروغ‌درمانی می‌کند چرا که؛

آخوند رئیسی ـ ۲۳تیر ۱۴۰۱:

اعتماد به نظام از مهمترین مسایلی ست که امروز ما داریم

نفرت سراسری و شرایط انفجاری اصلی‌ترین مسأله نظام است و مردم در کف خیابان منتظرند.

تجمع اعتراضی مردم:

دولت شش کلاسه همین روزها خلاصه

مطالب مرتبط
خبر تو خبر ـ نگاهی طنز گونه به خبرهای نظام ـ وحشت آخوند رئیسی از بالا رفتن صدای مردم
چرا رئیسی دروغ‌درمانی می‌کند؟
لطفا به اشتراک بگذارید: